Blog
E-Devlet kapısı üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olacak. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe...
TÜRAVAK ileri eğitim sertifika programı Bilişim Hukuku 07-08 // 14-15 OCAK 2017 tarihlerinde Litai TBB Konukevi - Ankara’da yapılacaktır. Adres : Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak No: 3 Balgat / ANKARA KONULAR : 1.BÖLÜM (07-08 Ocak 2017) •· Bilişim Kavramlarına Giriş •· Bilişim Hukukunun...
Hukuk ve ceza davalarındaki bilirkişiliklerle ilgili yasaların, TMMOB’ye ve Bilgisayar Mühendisleri Odasına yüklediği görevler çerçevesinde; adli yargı organlarında bilirkişilik için ilgili yetkilendirmeleri yapmak amacıyla, Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimlerinin dördüncüsü Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecektir. BİLİŞİM HUKUKU ve BİLİRKİŞİ EĞİTİMLERİ...
Karşılıksız çek ve iflas ertelemeyle ilgili düzenlemeleri de içeren yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren bu kanuna göre karşılıksız çıkan her çek yaprağı için bin 500 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Parasal karşılığı 150 bin...
Tepav tarafından 24 Haziran 2016 Cuma günü 14:30 - 17:00 saatleri arasında "Türk Hukukunda Kayyum Müessesesine İlişkin Güncel Sorunlar" başlıklı toplantı düzenlenecektir. Konuşmacı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuk Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR. Katılım için; Burcu URUN Tel: 0312.292 55 97  ...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılması için gerekli koşulları içeren Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesi yeniden düzenlenmiş ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. AİHM sitesinden güncel başvuru formunun indirilerek doldurulması gerekmektedir. Form doldurulurken ilgili tüm alanların doldurulması şarttır. Mahkeme, iş...
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 19.01.2016 gün ve 29598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile 17.08.2007 gün ve 26616 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine 3. fıkranın...
Ankara Barosu mAV-i Projesi Ankara Barosuna kayıtlı olan avukatların Uyap' tan duruşmalarını anlık olarak , hangi mahkemede kaç tane duruşmanın olduğu, duruşmaların mahkeme bazında anlık olarak hangi sırada oldukları görebildikleri bir iletişim programıdır. Adalet Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak sistemin...
TÜRAVAK ileri eğitim sertifika programı Vergi Hukuku 18-19/25-26 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde yapılacaktır. Adres : İstanbul Barosu Kültür Merkezi, Şahkulu Mahallesi Serdar-ı Ekrem Sokak No:7 Beyoğlu/İSTANBUL KONULAR : 1.Bölüm (18-19 Haziran 2016) Vergi Hukukunun Tanımı Vergi Hukukunun Kaynakları Anayasal Vergi İlkeleri Vergilendirme İşlemleri ...
TÜRAVAK ileri eğitim sertifika programı Aile Hukuku 18-19/25-26 Haziran 2016 tarihlerinde Litai TBB Konukevi Ankara'da yapılacaktır. TBB & TÜRAVAK İLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI// KONULAR : 1.BÖLÜM (18-19 HAZİRAN 2016) Aile Hukukunun Temel İlkeleri, Aile Hukukunun Kaynakları, Hakimin Evlilik Birliğine Müdahalesi ve 4787 sayılı Kanun’un...