PAYLAŞ

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 19.01.2016 gün ve 29598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile 17.08.2007 gün ve 26616 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine 3. fıkranın c) bendi olarak eklenen “Tahkim davalarında kanuni temsilcilik dışında tarafları temsil edebilmesi mümkün kişiler,” düzenlemesi ile avukatlık ile sigorta hakemliğinin aynı anda yapılamayacağı; 5. maddesi ile ana yönetmeliğe eklenen tarafsızlık taahhütnamesi başlıklı 14/A maddesi ile aynı zamanda avukat olan sigorta hakemlerinin bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içinde vekil sıfatıyla takip ettikleri sigorta davalarını takip etmeyeceklerine dair Komisyona taahhütname vermelerine ilişkin düzenlemelerin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından Danıştay’da açılan davada, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Karar için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

YORUM YOK

BİR CEVAP BIRAK